top of page

WIE ZIJN WE ?

Missie


LDC Ellips stelt zich als hoofddoel elke bezoeker een aangenaam gevoel te geven door directe aandacht, oprechte interesse en het volledig begrijpen en inlossen van de verwachtingen. Door het gebruikmaken van een zorgvuldig opgesteld marketingplan kunnen we voor onze beoogde (jong)senioren altijd en zonder uitzondering kiezen voor de meest kwalitatieve oplossing en weet de bezoeker altijd precies waar hij/zij aan toe is.


LDC Ellips stelt zijn 3 kernwaarden voor: Respect, vriendelijkheid en Integriteit.

We gebruiken en tonen deze waarden dagelijks bij elk contact; hetzij met bezoekers hetzij onder collega’s.


Visie


Vanaf 2011 tracht LDC Ellips de meest bekwame en betrouwbare partner in de regio te zijn met een volledige en persoonlijke dienstverlening voor (jong)senioren. Op middellange termijn streven we naar een maximaal bereik van onze doelgroep.


Professionele kennis, kunde en gedrag. Deze drie pijlers zijn nodig om de bezoeker het gevoel te geven dat hij/zij bij LDC Ellips altijd terecht kan. Bij elk intern en extern contact tonen we de grootste vriendelijkheid.


Betrouwbaarheid: de bezoeker moet permanent voelen dat we voor 100% achter hem/haar staan en dat we zijn uitdagingen en problemen als de onze beschouwen en aanpakken.


Volledige en persoonlijke dienstverlening: de dienstverlening is professioneel maar toch ook steeds op mensenmaat.  Dit betekent dat de persoonlijke touch even belangrijk is dan de kwaliteit van de dienst zelf.

bottom of page